Opłata za posiłki: marzec 2020 r.

Grafika z napisem important

Posiłki szkolne za marzec 2020 r.:
8 dni x 5,00 zł. = 40,00 zł.

Opłata za posiłki i pobyt dziecka w przedszkolu w marcu 2020 r. zostanie wyliczona w najbliższym czasie. Informacja o wysokości ww. opłat zostanie przesłana za pośrednictwem dziennika elektronicznego.