Opłata za posiłki i pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2021/ 2022

Grafika z napisem important

Posiłki dla uczniów szkoły podstawowej: zgłaszanie, rezygnacja i odmawianie w wybrane dni

Posiłki dla uczniów szkoły podstawowej należy zgłosić pisemnie przesyłając informację zawierającą imię i nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza dziecko na adres mejlowy szkoły: sp.rudna.wielka@swilcza.com.pl. Przyjmuje się, że zgłoszenie korzystania ucznia z posiłków szkolnych dotyczy całego roku szkolnego 2021/ 2022. W przypadku dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz nauki zdalnej posiłki na dane dni nie są zamawiane.

W przypadku rezygnacji ucznia z korzystania z posiłków szkolnych w trakcie roku szkolnego informację należy przesłać na adres mejlowy szkoły.

Odmawianie posiłków w wypadku nieobecności ucznia/ dziecka: telefonicznie do godz. 12.00 dnia poprzedzającego nieobecność.

Opłata za posiłki szkolne, przedszkolne i pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym

Opłata za posiłek szkolny i przedszkolny: 5.00 zł./ dzień.

Opłata za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym: 1.00 zł. za każdą rozpoczętą godzinę poza harmonogramem.

Numery kont, na które należy dokonywać wpłat

Wszystkie płatności należy dokonywać na konto szkoły:

Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej, Rudna Wielka 60, 36-054 Mrowla

  • Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu

numer konta: 57 9159 1023 2005 5008 3481 0001

  • Opłata za posiłki przedszkolne i za posiłki szkolne

numer konta: 73 9159 1023 2005 5008 3481 0004