Ogłoszenie o płatnościach

Grafika z napisem important

Posiłki szkolne za październik 2019 r.:

21 dni x 5,00 zł. = 105,00 zł.