Ogłoszenie o płatnościach – posiłki szkolne

Grafika z napisem important

Posiłki szkolne za wrzesień 2019 r.:

20 dni x 5,00 zł = 100,00 zł