Ogłoszenie o płatnościach – kwiecień 2019 r.

Grafika z napisem important

Posiłki szkolne za kwiecień 2019 r.:

10 dni x 5,00 zł = 50,00 zł.