Ogłoszenia o płatnościach: listopad 2019 r.

Grafika z napisem important

Posiłki szkolne za listopad 2019 r.:

19 dni x 5,00 zł = 95,00 zł.