Oddziały sportowe w Szkole Podstawowej w Świlczy

INFORMACJA O ZAMIARZE UTWORZENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JANA KANTEGO W ŚWILCZY W  ROKU SZKOLNYM 2019/2020 KLAS IV Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI.

W Szkole Podstawowej  im. św. Jana Kantego w Świlczy począwszy od roku szkolnego 2019/2020 istnieje możliwość utworzenia klas IV (obecnych III)  z oddziałami sportowymi  dla dziewcząt i chłopców o profilu piłka nożna.

Uczniowie realizować będą ogólną podstawę programową z wychowania fizycznego z liczbą czterech  godzin oraz sześciogodzinne szkolenie sportowe z zakresu piłki nożnej.                                               

Zajęcia odbywać się będą w nowoczesnej hali sportowej, a o rozwój wychowanków  dbać  będzie wykwalifikowana kadra trenerska.

  Szczegółowych informacji udziela dyrektor  szkoły Grzegorz Patruś – /telefon 17 85 60 795,  17 85 60 784, e- mail- g.patrus@swilcza.com.pl/.

Procedura rekrutacji do oddziału sportowego w SP w Świlczy oraz kwestionariusz rekrutacyjny do pobrania.