Oddział sportowy – klasa I Szkoły Podstawowej w Świlczy

Rekrutacja do klasy I sortowej

Od 1 września 2021 r., w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy planowane jest utworzenie I klasy SP – oddziału sportowego o profilu piłka nożna, piłka siatkowa. Rekrutacja do klasy sportowej w pierwszym terminie trwa do 7 marca. Drugi termin naboru rozpoczyna się od 26 kwietnia do 9 maja 2021r. Uczniowie klasy sportowej realizować będą podstawę programową oraz 6 godzin dodatkowych o profilu sportowym. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę trenerów w nowoczesnej hali sportowej.

Więcej informacji na stronie Szkoły Podstawowej w Świlczy.