(Nie)zwykła matematyka – podsumowanie projektu

Niezwykła matematyka

Podsumowanie projektu „(Nie)zwykła matematyka”

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klas V-VIII uczestniczyli w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym ,,(Nie)zwykła matematyka”.  Celem projektu było rozwijanie zainteresowań, zdolności i kompetencji matematycznych. Realizując zadania uczniowie mogli zobaczyć związek matematyki z życiem codziennym oraz ćwiczyć sprawność rachunkową, kreatywność, współpracę w grupie, wyobraźnię geometryczną, myślenie logiczne. Uczniowie podczas lekcji matematyki z zaangażowaniem wykonywali zadania z 10 różnych modułów:

  1. Z logiką na Ty
  2. Mistrz rachunków
  3. Matematyczne Kuchenne Rewolucje
  4. Matematyka konstrukcyjna
  5. Matematyka pustej klasy
  6. Matematyka i sztuka
  7. Ćwiczymy nie tylko umysł czyli matematyka na sportowo
  8. Ćwiczymy nie tylko umysł czyli matematyka na sportowo
  9. Szkolny Bank Matematyczny
  10. Matematyczne święta niematematyczne

Wakacje i zasłużony odpoczynek przed nami, a od września ciąg dalszy zabaw z matematyką 🙂