Ciocie

Dziećmi w oddziałach przedszkolnych w SP w Rudnej Wielkiejw r. szk. 2022/ 2023 opiekują się ciocie:

Ciocia Elżbieta Niemiec– nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Ciocia Ela jest wychowawcą grupy 4 – 5-latków.

Ciocia Eugenia Stachurska – nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Ciocia Eugenia jest wychowawcą grupy 5 – 6-latków.

Ciocia Monika Styka – nauczyciel wychowania przedszkolnego. Ciocia Monika jest wychowawcą grupy 3 – 4-latków.

Ciocia Magdalena Traciak– nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Ciocia Magda jest wychowawca grupy 3-4-latków.

Ewelina Winiarska – nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Ciocia Ewelina jest wychowawcą grupy 4 – 5 -latków.

Wszystkie ciocie opiekujące się dziećmi posiadają dyplomy wyższych uczelni pedagogicznych, a podczas zajęć widoczne jest ich ogromne zaangażowanie, cierpliwość i ciepły stosunek do dzieci.