Ciocie


Dziećmi w przedszkolu w SP w Rudnej Wielkiej opiekują się ciocie:

Ciocia Monika Styka – nauczyciel wychowania przedszkolnego. Ciocia Monika jest wychowawcą grupy 3 – 4 latków – Misie.


Ciocia Natalia Sobolewska– nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z językiem angielskim. Ciocia Natalia jest wychowawcą grupy 3 – 4 – latków- Misie. Jednocześnie jest nauczycielem języka angielskiego w grupie Misie, Tygryski oraz grupie „0”.


Ciocia Lidia Czajak – nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Ciocia Lidia jest wychowawcą grupy 4 – 5 latków – Tygryski.


Ciocia Eugenia Stachurska
– nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Ciocia Eugenia jest wychowawcą grupy 4 – 5 latków – Tygryski. Dodatkowo prowadzi zajęcia w grupie „0”.


Ciocia Barbara Kalandyk – nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Ciocia Barbara jest wychowawcą grupy „0”.

Wszystkie ciocie opiekujące się dziećmi posiadają dyplomy wyższych uczelni pedagogicznych, a podczas zajęć widoczne jest ich ogromne zaangażowanie, cierpliwość i ciepły stosunek do dzieci.