Nauczyciele

Grono Pedagogiczne w roku szkolnym 2021/ 2022

Dyrektor

Małgorzata Mazepa – fizyka

Wicedyrektor

Diana Hodyr – zajęcia komputerowe, techniczne

Nauczyciele

Krzysztof Chwałka – wychowanie fizyczne, wychowanie dla bezpieczeństwa

Lidia Czajak – wychowanie przedszkolne – grupa Misie

Marcin Czech – matematyka, zajęcia techniczne, wychowawca kl. VII a

Janusz Filarowski – wychowanie fizyczne

Barbara Hadyś – pedagog szkolny, doradztwo zawodowe

Agata Irzyńska – nauczanie wczesnoszkolne, wychowawca kl. IIb

Barbara Kalandyk – nauczanie wczesnoszkolne, wychowawca kl. III a

Rafał Kochanek – biologia, geografia, chemia, przyroda

Agata Micał – język polski, biblioteka, wychowawca kl. VIII b

Elżbieta Niemiec – wychowanie przedszkolne – grupa Niemiec

siostra Elżbieta Nowak – religia w grupach przedszkolnych i szkole podstawowej

Filip Nowicki – muzyka, muzyka z rytmiką, nauczyciel wspomagający

Bernadeta Nykiel – język niemiecki

Bernadeta Ożóg – matematyka

Katarzyna Pacześniak – nauczanie wczesnoszkolne, wychowawca kl. II a

Agata Pełczyńska – plastyka

Sabina Pieczyńska – nauczyciel wspomagający

Barbara Tarnowska-Mazan – język angielski, nauczanie wczesnoszkolne, język angielski w oddziałach przedszkolnych, wychowawca klasy I a

Eugenia Stachurska – wychowanie przedszkole – grupa Zerówka

Monika Styka – wychowanie przedszkolne – grupa Tygryski

Agnieszka Szostak – nauczanie wczesnoszkolne, wychowawca kl. III b

ksiądz Rafał Tęcza – religia

Magdalena Traciak – wychowanie przedszkolne – grupa Tygryski, grupa Zerówka

Marta Urban – historia, wiedza o społeczeństwie, biblioteka, wychowawca kl. V a

Maria Waltosz – język polski, wychowawca kl. VII b

Ewelina Wilga – nauczyciel wspomagający

Joanna Wiśniewska – język angielski, wychowawca kl. VI a

Anita Wojnar – wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie, wychowawca kl. VIII a