Nauczanie zdalne od 9 listopada 2020 r.

Grafika z napisem important

W dniach 9 – 29 listopada 2020 r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I – VIII SP. Wszystkie zajęcia lekcyjne odbywać się będą na aplikacji MS Office – Teams. Oddziały przedszkole (Misie, Tygryski i Zerówka) pracują bez zmian.

Szczegóły dotyczące nauki oraz użyczenia sprzętu dla uczniów do prowadzenia kształcenia na odległość (laptopów i tabletów) zostały przesłane rodzicom dzieci i uczniów naszej szkoły za pośrednictwem dziennika elektronicznego.