Nauczanie zdalne od 26.10.2020 r.

Grafika z napisem important

Od 26 października 2020 r. uczniowie klas IV – VIII mają zajęcia na aplikacji MS Office – Teams. Zajęcia dla uczniów klas I – III odbywają się w trybie stacjonarnym.

Szczegóły dotyczące nauki od 26 października 2020 r. zostały przesłane rodzicom uczniów klas I – VIII za pośrednictwem dziennika elektronicznego.