„Nasze lektury – znamy i czytamy”

Szkolny Konkurs Czytelniczo-Plastyczny
„Nasze lektury – znamy i czytamy”

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów do udziału w Szkolnym Konkursie Czytelniczo-Plastycznym pod hasłem „Nasze lektury- znamy i czytamy”.

Konkurs adresowany jest do uczniów kl. IV-VIII naszej szkoły.

Cele konkursu:

 • Promowanie literatury i czytelnictwa lektur  szkolnych wśród dzieci
  i młodzieży
 • Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia,
 • Rozbudzanie aktywności plastycznej.

Regulamin konkursu:

 1.  Każdy uczestnik bierze udział w konkursie indywidualnie – nie dopuszcza się prac zbiorowych.
 2. Zadaniem uczestnika konkursu jest zaprojektowanie okładki dowolnej lektury szkolnej znajdującej się w kanonie lektur szkoły podstawowej.
 3. Każda przesłana praca powinna zawierać: tytuł lektury oraz imię
  i nazwisko uczestnika. Metryczkę należy nakleić w prawym, dolnym rogu pracy (nie na odwrocie) i przesłać fotografię pracy na adres e mail: martaurban4@wp.pl.
 4. Pracę należy wykonać w formacie A3 techniką dowolną (akwarela, plakatówka, wydzieranka i inne techniki plastyczne). Nie wolno kopiować projektów z internetu.
 5. Prace należy przesyłać do dnia 30 listopada 2020r. na  podany adres.  Będą one podlegały ocenie komisji powołanej przez Organizatora.
 6. Organizator przewiduje nagrody i wyróżnienia.

Życzymy ciekawych pomysłów i powodzenia !