Na sądowej sali – czyli trochę inna lekcja

Na sali sądowej

W środę, 9 marca, lekcja wiedzy o społeczeństwie w klasie VIII b rozpoczęła się trochę inaczej niż zwykle.

Proszę Wstać! Sąd Idzie!

 Uczniowie zorganizowali rozprawę sądową, którą sami przygotowali. Wcielili się w rolę sędziego, prokuratora, adwokata i oskarżonego. Mogli w ten sposób przekonać się, jak działa sąd i jak może przebiegać prawdziwa rozprawa.

Wszyscy podeszli do tematu bardzo poważnie, przygotowali przemowy i niezbędne dokumenty, a cała rozprawa zakończyła się wydaniem stosownego wyroku.

Była to fajna lekcja, na której z pewnością nikt się nie nudził.

Marta Urban