Młodzieżowa Rada Gminy Świlcza

Rada Młodzieży Gminy Świlcza

MŁODZIEŻOWA RADA GMINY ŚWILCZA

Wrzesień 2023 to inauguracja kolejnego roku działalności Młodzieżowej Rady Gminy Świlcza. Celem Rady jest upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży, współudział w planowaniu lokalnych przedsięwzięć, reprezentowanie interesów młodzieży, opiniowanie i doradzanie działalności władz gminy.

Młodzi radni reprezentują swoje okręgi wyborcze – społeczność szkolną we na forum gminy. Jest to dla nich doskonała nauka samorządności oraz okazja do promowania i realizacji pomysłów młodych działaczy.

29 września odbyły się wybory w naszej szkole. Bierne oraz czynne prawo wyborcze przysługuje uczniom klas siódmych i ósmych. Pośród sześciu kandydatów najwięcej głosów zdobyli: Klaudia Kula, Szymon Szydełko, Kamila Kunysz. I to właśnie ci radni będą reprezentować rudniańską młodzież na forum gminnym.

Ślubowanie radnych oraz pierwsze zebranie Rady zaplanowano na drugą połowę października. Życzymy owocnej pracy.