mLegitymacja

mLegitymacja

Legitymacja w wersji cyfrowej

mLegitymacja to uzupełnienie fizycznej (papierowej) legitymacji szkolnej – cyfrowa kopia, wyświetlana w telefonie komórkowym. Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu – jest ona tylko kopią.

Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z tradycyjnych dokumentów. Nie tylko podczas kontroli biletów, ale także np. przy zakładaniu karty w bibliotece czy zakupie biletów do kina. mLegitymacja daje prawo do otrzymania dodatkowych, przysługujących uczniom, zniżek. Jej wydawanie umożliwia obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Aby uruchomić mLegitymację należy:
1. Złożyć wniosek – wniosek do pobrania do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji. Wnioski prosimy składać w sekretariacie szkoły.
2. Wysłać na adres sekretariatu sp.rudna.wielka@swilcza.com.pl jako załącznik zdjęcie legitymacyjne w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 MB, podpisane w nazwie pliku imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą.
UWAGA: zdjęcie do mLegitymacji można również wykonać używając bezpłatnej aplikacji PhotoAid.
3. Pobrać bezpłatną Aplikację mObywatel, potwierdzić regulamin.
4. Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomić System na urządzeniu.

Ważne: w przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji – z powodu np. uszkodzenia, niepoprawnego działania, czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.

Więcej informacji na stronie gov.pl.