Kwestując – pomagamy

Szkolne Koło Wolontariatu

Prośba o pomoc nie jest poniżająca
Jest naturalna
Raz masz wiele i możesz wesprzeć
Innym razem potrzebujesz wsparcia

Jak co roku, w Dzień Wszystkich Świętych na wielu polskich nekropoliach odbywają się kwesty.

Podobnie było na cmentarzu w Rudnej Wielkiej, gdzie uczniowie ze Szkolnego Koła Wolontariatu zaangażowali się w kwesty.

Zbierali datki na rzecz pomocy dla Towarzystwa Św. Brata Alberta w Rzeszowie oraz na renowację pomnika Dąmbskich w Świlczy.

Wszystkim darczyńcom i wolontariuszom z klasy siódmej i ósmych serdecznie dziękujemy.

Marta Urban