Kontakt z Dyrektorem SP w Rudnej Wielkiej

Kontakt z Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej w okresie zawieszenia pracy dydaktycznej w budynku szkoły jest możliwy pod nr telefonu 17 – 855 32 45 w dni:
– wtorki, godz. 8.30 – 9.00,
– piątki, godz. 9.30 – 10.00.