KOMUNIKAT

Grafika z napisem important

W związku z wprowadzeniem 13 marca 2020 r. przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, informujemy o zmianie godzin pracy szkoły od 16 marca 2020 r. do odwołania:

  • budynek szkoły otwarty codziennie w godz.: 7.15 – 15.15,
  • sekretariat szkoły czynny codziennie w godz.: 8.30 – 13.30.

Uprzejmie prosimy w sprawach nie cierpiących zwłoki o kontakt telefoniczny lub mejlowy.

Potwierdzenia woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego lub szkoły można złożyć w jeden z następujących sposobów:
– przesłać skan lub zdjęcie wypełnionego dokumentu na adres: sp.rudna.wielka@swilcza.com.pl,
– w przypadku, gdy nie ma możliwości wydrukowania potwierdzenia woli: przesłać wiadomość na ww. adres mejlowy (wiadomość powinna zawierać dane dziecka oraz rodziców),
– elektronicznie przez portal http://euslugi.swilcza.com.pl/e-uslugi (w tym przypadku wymagany jest profil zaufany),
– pozostawić w urnie znajdującej się w szkole obok świetlicy.

UWAGA: W przypadku przesyłania potwierdzenia woli na adres mejlowy szkoły, każdoroazowo zostanie przesłane potwierdzenie otrzymania dokumentu. W sytuacji braku takiego potwierdzenia w ciągu 24 godzin prosimy o ponowne przesłanie lub kontakt telefoniczny.