Komunikat z dnia 9 kwietnia 2020 r.

Grafika z napisem important

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dn. 9 kwietnia 2020 r., związanej z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, przerwa w stacjonarnym funkcjonowaniu szkoły przedłużona zostaje do 26 kwietnia 2020 r.

W okresie do 26 kwietnia 2020 r. zajęcia szkolne będą realizowane w formie kształcenia na odległość za pomocą platformy Microsoft Office.
Prosimy o zapoznanie się z nowymi regulacjami prawnymi w tym zakresie
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-przedluzone-do-26-kwietnia.