Komunikat z dnia 23 marca 2020 r.

Grafika z napisem important

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20 marca 2020 r., związanej z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, funkcjonowanie SP w Rudnej Wielkiej zostaje ograniczone do 10 kwietnia 2020 r.

W okresie 25 marca – 10 kwietnia 2020 r. zajęcia szkolne będą realizowane w formie kształcenia na odległość.
Prosimy o zapoznanie się z nowymi regulacjami prawnymi w tym zakresie
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–nowe-regulacje-prawne.