Komunikat Dyrektora SP

Grafika z napisem important

Szanowni Rodzice uczniów naszej szkoły oraz oddziałów przedszkolnych. W związku z tym, że prawdopodobnie od poniedziałku 8 kwietnia 2019 r. większość pracowników naszej szkoły przystąpi do strajku, może nastąpić odwołanie zajęć – wynika to z niemożności zapewnienia uczniom szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy.

Zwracam się do Państwa z prośbą o przewidzenie możliwości zapewnienia swojemu dziecku opieki. Może dojść do sytuacji, w której opieka nie będzie możliwa, jeśli liczba uczniów przekroczy dopuszczalne maksimum.

Na bieżąco będziemy Państwa informować o podejmowanych decyzjach – proszę śledzić informacje na stronie internetowej szkoły https://sprudnawielka.pl i dzienniku elektronicznym.

Bardzo proszę o zrozumienie w tej trudnej sytuacji.

Dyrektor SP w Rudnej Wielkiej

Małgorzata Mazepa