KOLORATORIUM: Krystalizacja

Szybka krystalizacja soli. Doświadczenie na dzisiejszych zajęciach polegało na przeprowadzeniu krystalizacji. Dzięki temu uczniowie przypomnieli sobie co to jest krystalizacja, czym jest roztwór przesycony i jak temperatura roztworu wpływa na rozpuszczalność. W doświadczeniu użyto łaźni wodnej, która miała umożliwić otrzymanie roztworu przesyconego.