Kolejowe ABC

kolejowe abc

„Kolejowe ABC” o tytuł II Edycji Ogólnopolskiej Kampanii organizowanej przez Urząd Transportu Kolejowego.

W ramach zajęć edukacyjnych uczniowie kl. VI uczestniczyli w spotkaniu z pracownikami PKP, którego celem było zaznajomienie uczniów z zasadami bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z transportu kolejowego, bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych i w ich pobliżu. Zaproszeni goście jasno i rzeczowo wykorzystując prezentację i krótkie filmiki przybliżyli uczniom te zasady i zagrożenia wynikające z braku ich przestrzegania.

Była to dobra lekcja i z pewnością do tej tematyki jeszcze wrócimy.

Uczniowie naszej szkoły wzięli również udział w konkursie plastycznym pt.”Kierunek-Bezpieczeństwo”,organizowanym w ramach Kampanii Kolejowe ABC.Celem inicjatywy jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży oraz ich rodziców na zasady bezpieczeństwa obowiązujące na przejazdach kolejowych, dworcach, peronach i w pociągach oraz promowanie wzorców odpowiedzialnego zachowania się w pobliżu torów.
Zapraszamy do galerii prac wykonanych przez uczniów.

M. Urban, B. Tarnowska-Mazan