Klasa trzecia w Ogólnopolskim Programie „Aktywny powrót do szkoły WF z AWF”

wf z awf

Aktywny powrót do szkoły klasy 3a

Od września do listopada b.r. klasa III b uczestniczyła w zajęciach Sport klubu w ramach Programu „Aktywny powrót do szkoły WF z AWF”.  Przed rozpoczęciem zajęć uczniowie przystąpili do testów wybranych aspektów stanu kondycji fizycznej po okresie izolacji społecznej związanej z epidemią COVID-19. Następnie dwa razy w tygodniu odbywały się dodatkowe zajęcia sportowe, aktywizujące uczniów w trzech obszarach: przeciwdziałanie skutkom hipokinezji; przeciwdziałanie skutkom izolacji społecznej; przeciwdziałanie skutkom zdrowotnym pojawiającym się po zachorowaniu i wspomaganie odporności organizmu. Czas spędzony w Sport klubie był doskonałą okazją do zaspokajania naturalnej potrzeby ruchu dzieci w młodszym wieku szkolnym. Celowo dobrane gry, zabawy i ćwiczenia skutecznie kształtowały prawidłowe nawyki, wzmagały zaangażowanie ćwiczących, pobudzały do większej aktywności fizycznej w czasie wolnym. Klasa miała również możliwość budowania pozytywnych relacji w grupie poprzez udział w zabawach integracyjnych i dużych grach sportowych, wymagających współdziałania w zespole. Część zajęć realizowana była na otwartych terenach, gdzie dzieci podejmowały wysiłek o umiarkowanej intensywności, wspomagający odporność organizmu. Na zakończenie zajęć wszyscy członkowie Sort klubu dostali pamiątkowe dyplomy.

Agnieszka Szostak