Julia Rewera Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Gminy Świlcza

Rada młodzieży Gminy Świlcza

Uczennica kl. 8b, Julia Rewera, została wybarana Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Gminy Świlcza. Gratulujemy.👏

10 grudnia 2021 r. odbyła się inauguracyjna sesja III kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Świlcza.

Naszą szkołę i miejscowość reprezentowali radni: Julia Rewera, Noelia Gancarz oraz Adam Kłeczek.

Podczas obrad wyłoniono prezydium Rady, oraz omówiono jej działalność w nadchodzącej kadencji.