,,Jesteśmy już uczniami!”

Pasowanie

Każdego roku w progach naszej szkoły witamy nowych pierwszoklasistów. Pierwsze dwa miesiące to czas na poznanie szkoły, jej zwyczajów, zdobycie nowych wiadomości i umiejętności. Wszystkie te działania mają przygotować dzieci do wielkiego wydarzenia – ślubowania.

Ten szczególny dzień odbył się w naszej szkole 6 listopada 2019r. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci pierwszoklasiści przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Wspaniały występ artystyczny zachwycił wszystkich zebranych. Zaprezentowane utwory, piosenki i tańce wykonywane przez dzieci tematycznie związane były z obowiązkami ucznia, bezpieczną zabawą, radością uczenia się i poznawaniem świata. Dzieci udowodniły, że znają i kochają swoją Ojczyznę.

Po części artystycznej nastąpiło długo oczekiwane ślubowanie. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali, jak być dobrym Polakiem, uczniem, kolegą, jak swym zachowaniem i nauką sprawić radość rodzicom i nauczycielom.

Uroczystego pasowania na ucznia dokonała pani dyrektor Małgorzata Mazepa. Skierowała również do uczniów ciepłe słowa, w których zachęciła ich do zdobywania nowych wiadomości, do rozwijania swoich zainteresowań. Złożyła im też życzenia z okazji ich święta.

Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów. Uśmiechnięci pierwszoklasiści otrzymali wspaniałe upominki od swoich rodziców.

Wszystkim uczniom klas pierwszych życzymy, aby ten dzień pozostał w ich pamięci jako wielkie przeżycie i niezapomniana, radosna, chwila. Rodzicom gratulujemy tak zdolnych pociech.

Występ uczniów został przygotowany przez wychowawczynie kl. Ia – Barbarę Kalandyk i Ib – Danutę Pomianek.