Informacja o pracy szkoły od 12 kwietnia 2021 r.

Grafika z napisem important

Informacja o pracy szkoły od 12 kwietnia 2021 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, oddziały przedszkolne i klasy I -VIII SP w Rudnej Wielkiej w okresie od dnia 12 kwietnia 2021 r. do dnia 18 kwietnia 2021 r. pracują zdalnie zgodnie w wcześniejszymi zasadami organizacji pracy i nauki.

Opieka nad dziećmi w oddziałach przedszkolnych jest zorganizowana wyłącznie dla dzieci rodziców zatrudnionych w podmiotach wyszczególnionych w par. 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. (link do rozporządzenia poniżej).

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r.