Informacja o pracy szkoły 2 kwietnia 2021 r.

Grafika z napisem important

Informuję, że w związku z brakiem zgłoszenia dzieci na zajęcia opiekuńcze w oddziałach przedszkolnych oraz urlopami pracowników administracji i obsługi w dniu 2 kwietnia 2021 r. szkoła będzie zamknięta.

Dyrektor SP w Rudnej Wielkiej Małgorzata Mazepa