Informacja o pracy szkoły 19 – 25 kwietnia 2021 r.

Grafika z napisem important

Informacja o pracy szkoły od 19 kwietnia 2021 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 701), od 19 kwietnia zostaje przywrócona stacjonarna działalność oddziałów przedszkolnych.
Klasy I -VIII SP w Rudnej Wielkiej w okresie od dnia 19 kwietnia 2021 r. do dnia 25 kwietnia 2021 r. pracują zdalnie zgodnie w wcześniejszymi zasadami organizacji pracy i nauki.

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r.