Informacja o płatnościach w roku szkolnym 2019/ 2020

Grafika z napisem important

Wszystkie płatności należy dokonywać na konto szkoły:

Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej
Rudna Wielka 60,
36-054 Mrowla

  • Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu

numer konta: 57 9159 1023 2005 5008 3481 0001

  • Opłata za posiłki przedszkolne i za posiłki szkolne

numer konta: 73 9159 1023 2005 5008 3481 0004

Prosimy o terminową wpłatę poniższych należności:

  • opłata za pobyt dziecka w przedszkolu do 15-go dnia miesiąca – zgodnie z otrzymanym rozliczeniem na pasku;
  • za posiłki do 20-go dnia danego miesiąca, w którym uczeń korzysta z posiłków;
  • przedszkolne zgodnie z otrzymanym paskiem;
  • szkolne zgodnie z określoną oddzielnym komunikatem kwotą za dany miesiąc.

Jeżeli uczeń nie korzystał z obiadów każdego dnia, to należność należy wyliczyć: ilość dni x 5,00 zł.

W razie wątpliwości, w celu wyliczenia należności, lub skorygowania należności za poprzedni miesiąc (bo mogły być zgłoszone nieobecności ucznia) proszę dzwonić do sekretariatu.

Halina Kędzior – sekretarz szkoły