Informacja o objęciu opieką stomatologiczną w roku szkolnym 2021/2022

Opieka stomatologiczna

Opieka stomatologiczna w roku szkolnym 2021/ 2022 dla dzieci i uczniów SP w Rudnej Wielkiej

Zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1078) Nasza Szkoła zawarła Porozumienie z KK Jasińscy Centrum Stomatologiczne.

W zakres stomatologicznej opieki zdrowotnej nad uczniami wchodzą świadczenia określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji:
1. Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia. Opieka w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych  (np. leczenie zębów, ekstrakcja) wymaga obecności rodzica, opiekuna prawnego, nauczyciela lub pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego przed wykonanym świadczeniem.
2. Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia. (np. przegląd jamy ustnej, lakowanie „6” i „7”, zabezpieczenie lakierem przeciwpróchniczym itp.) Opieka w zakresie profilaktycznych świadczeń stomatologicznych będzie realizowana w przypadku braku pisemnego sprzeciwu rodziców złożonego wychowawcy lub w sekretariacie szkoły. 

Opieka stomatologiczna nad uczniami będzie świadczona w szkolnym gabinecie stomatologicznym znajdującym się w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach . 
Telefon kontaktowy 791 777 788, 503 11503.

Drogi Rodzicu! Profilaktyka przede wszystkim!
LEPIEJ (I TANIEJ!)  ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ!
Celem umówienia wizyty prosimy o kontakt pod nr tel. 577 888 455 .

W ramach gwarantowanych bezpłatnych świadczeń stomatologicznych uczniom przysługuje m.in.:

 • Cykliczny przegląd stanu uzębienia co cztery miesiące.
 • Lakowanie szóstek do 8 roku życia oraz siódemek do 13 roku życiu.
 • Lakierowanie zębów stałych co cztery miesiące.
 • Scaling (usunięcie kamienia) raz w roku.
 • Wizyta adaptacyjna do 5 roku życia.
 • Oczyszczanie zębów ze złogów co sześć miesięcy.
 • Leczenie zębów mlecznych oraz stałych.
 • Leczenie kanałowe zębów stałych.
 • Usunięcie zębów mlecznych oraz stałych.
 • Znieczulenie przy każdej procedurze leczniczej.
 • Lapisowanie zębów mlecznych

Formularz sprzeciwu dostępny jest w sekretariacie oraz do pobrania tutaj. Sprzeciwy pisemne prosimy dostarczyć do wychowawcy klasy lub sekretariatu szkoły do 10.10.2021 r.

Gabinet stomatologiczny kk jasińscy