Hej kolęda, kolęda…

Hej kolęda koleda!

Uczestnicy naszego szkolnego kolędowania zostali wyróżnieni dyplomami oraz upominkami. Gratulujemy artystom, dziękujemy sponsorom (Erasmus+). 🌞