HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2018/ 2019

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2018/ 2019

DATA DZIEŃ TYGODNIA TEMAT GODZINA
3 września 2018 poniedziałek Rozpoczęcie roku szkolnego 8.00
19 września 2018 środa Wywiadówka klas SP i Gimnazjum 16.30
14 października 2018 niedziela Dzień Edukacji Narodowej
17 października 2018 środa Konsultacje 15.00 – 16.00
1 listopada 2018 czwartek Wszystkich Świętych
11 listopada 2018 niedziela Święto Niepodległości
21 listopada 2018 środa Wywiadówka klas SP i Gimn. 16.30
21-22-23 listopada 2018 środa – czwartek -piątek Próbny egzamin ósmoklasisty 8.30
28-29-30 listopada 2018 środa – czwartek – piątek Próbny egzamin gimnazjalny 9.00
12 grudnia 2018 środa Konsultacje 15.00 – 16.00
23 – 31 grudnia 2018
Zimowa przerwa świąteczna
6 stycznia 2019 niedziela Święto Trzech Króli
18 stycznia 2019 piątek Poinformowanie uczniów o proponowanych ocenach na I semestr
23 stycznia 2019 środa Konsultacje 15.00 – 16.00
25 stycznia 2019 piątek Koniec I semestru; termin wystawiania oceń semestralnych
28 stycznia 2019 poniedziałek Konferencja klasyfikacyjna 15.00
28 stycznia 2019 poniedziałek Rozpoczęcie II semestru
29 stycznia 2019 wtorek Piknik 2 – projekt 9.2 – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
30 stycznia 2019 środa Wywiadówka oddziałów przedszkolnych, SP i Gimnazjum 16.30
11 – 24 luty 2019
Ferie zimowe
27 marca 2019 środa Wywiadówka oddziałów przedszkolnych, SP i Gimnazjum 16.30
27 – 28 marca 2019 środa – czwartek Rekolekcje
29 marca 2019 piątek Piknik 2 – projekt 9.2 – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
10 kwietnia 2019 11 kwietnia 2019
12 kwietnia 2019
środa czwartek
piątek
Egz. gimn. – Część humanistyczna Egz. gimn. – Część matematyczno-przyrodnicza Egz. gimn. – Część – język obcy 9.00 9.00
9.00
15 kwietnia 2019 16 kwietnia 2019 17 kwietnia 2019 poniedziałek wtorek środa Egz. ósmoklasisty – j. polski Egz. ósmoklasisty – matematyka Egz. ósmoklasisty – język obcy nowożytny 9.00 9.00 9.00
18– 23 kwietnia 2019 czwartek – wtorek Wiosenna przerwa świąteczna
24 kwietnia 2019 środa Piknik 3 – projekt 9.2 – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
1 maja 2019 środa Święto Pracy
3 maja 2019 piątek Święto Konstytucji 3 Maja
15 maja 2019 środa Wywiadówka oddziałów przedszkolnych, SP i Gimnazjum 15.00 – 16.00
3 czerwca 2019 poniedziałek Poinformowanie uczniów o proponowanych ocenach na koniec roku szkolnego
5 czerwca 2019 środa Konsultacje 15.00 – 16.00
10 czerwca 2019 poniedziałek Termin wystawienia ocen końcoworocznych
14 czerwca 2019 piątek Konferencja klasyfikacyjna 15.00
20 czerwca 2019 Czwartek Boże Ciało
21 czerwca 2019 Piątek Zakończenie roku szkolnego
22 czerwca – 31 sierpnia 2019
Ferie letnie