Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/ 2023

Harmonogram rekrutacja

Zarządzenie Nr 13.2022 Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świlcza na rok szkolny 2022/ 2023.