Harmonogram i zasady postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/ 2024

Rekrutacja 2023

Nabór do oddziałów przedszkolnych i klas I szkoły podstawowej odbywa się zgodnie z:

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/ 2024Ogłoszenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie kryteriów i terminów rekrutacji na wolne miejsca w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świlcza na rok szkolny 2023/ 2024.

Zarządzenie Nr 15.2023 Wójta Gminy Świlcza z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas I szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Świlcza na rok szkolny 2023/ 2024.

UCHWAŁA NR LX/485/2023 RADY GMINY ŚWILCZA z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym  do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w  szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Świlcza, punktów przyznawanych za poszczególne z nich  oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

UCHWAŁA NR LX/486/2023 RADY GMINY ŚWILCZA z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świlcza dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół, punktów przyznawanych za poszczególne z nich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.