Gotowi na „wielki skok”

Gotowi na wielki skok

Uczniowie klasy trzeciej kończą pierwszy etap edukacji, a po wakacjach czeka ich  nauka w klasie IV. Aby okres przejściowy z edukacji wczesnoszkolnej do nauczania przedmiotowego upłynął dzieciom w spokoju, wzięli oni udział w lekcjach organizowanych przez swoich przyszłych nauczycieli. Trzecioklasiści sprawnie liczyli pod czujnym okiem p. Bernadety Ożóg, odkrywali piękno poezji w plenerze malarskim z p. Marią Waltosz. Pan Rafał kochanek zaprosił swoich przyszłych uczniów do pracowni biologiczno – chemicznej, w której odbyły się ciekawe zajęcia i prezentacja zgromadzonych pomocy dydaktycznych. Czerwcowe wydarzenia pozwolą uczniom klasy III odnaleźć się w nowej rzeczywistości.