Gotowi na wielki skok – klasy 3A i 3B kończą I etap edukacji

Gotowi na wielki skok

Klasy 3a i 3b gotowe na wyzwania kolejnego etapu edukacyjnego

Pytanie „Co nas czeka w czwartej klasie?”  uczniowie klas trzecich często zadawali sobie w ostatnich tygodniach roku szkolnego. Aby łagodnie przejść z edukacji wczesnoszkolnej do drugiego etapu nauki, chłopcy i dziewczęta z klas III a i III b poznawali nowych nauczycieli, zwiedzali skrzydło szkoły, w którym są klasopracownie dla starszych uczniów oraz szatnie. W sali biologiczno – chemicznej  dzieci brały udział w eksperymentowaniu przygotowanym przez starszych kolegów pod czujnym okiem pana Rafała Kochanka. 22 czerwca, w piękny słoneczny dzień, trzecioklasiści przywitali się z panią Agata Micał, nową wychowawczynią klasy. Działania te zostały zrealizowane w ramach Programu adaptacyjnego dla uczniów klas IV w ramach projektu „SP – to więcej niż szkoła podstawowa! SP! SERCE i POMOC”. Tak przygotowani przyszli czwartoklasiści doskonale poradzą sobie z czekającymi ich obowiązkami i będą gotowi odnosić sukcesy po wakacyjnym wypoczynku.

Wychowawczynie klasy IIIa i IIIb