Gminny Patriotyczny Konkurs Plastyczny – sukcesy naszych uczniów

Sukcesy uczniów w Gminnym Konkursie Plastycznym

Liczne sukcesy uczniów naszej szkoły

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Gminnym Patriotycznym Konkursie Plastycznym „Konstytucja 3 Maja” zorganizowanym przez bibliotekę przy Szkole Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Dąbrowie, a objętym honorowym patronatem Wójta Gminy Świlcza. Uczestnicy wykonali prace plastyczne, będącą interpretacją tematu przewodniego konkursu i odnieśli sukcesy w dwóch kategoriach.

W kategorii klas I – III:
Damian Wróbel – III miejsce
Natalia Daleka – wyróżnienie.

W kategorii klas IV – VIII:
Oliwia Wróbel – I miejsce
Patrycja Waltoś – II miejsce
Jakub Salach – wyróżnienie
Aleksandra Kulczycka – wyróżnienie
Julia Rewera – wyróżnienie

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Marta Urban, Agnieszka Szostak