Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości i 130 – lecia Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej

Jubileusz i Święto Niepodległosci

W imię tradycji…

      Coroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości stają się okazją do tworzenia ciekawych form uczczenia tej ważnej daty. 103. rocznica 11 listopada została uświetniona w Rudnej Wielkiej  dodatkowymi wydarzeniami – to 130- lecie istnienia tutejszej placówki oraz  Dzień Patrona szkoły – hrabiego Stanisław Dąmbskiego.

      Uroczystość została przeprowadzona 10 listopada 2021 r. O godzinie 15:30 w miejscowym Kościele zebrali się mieszkańcy wsi, pracownicy szkoły, uczniowie i liczni honorowi goście, których przywitały p. dyrektor Małgorzata Mazepa i p. wicedyrektor Diana Hodyr, wręczając zwyczajowe kotyliony. Następnie odbyło się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przygotowanych przez szkolny chór pod kierunkiem p. Agnieszki Szostak i p. Filipa Nowickiego. O godzinie 16:00 rozpoczęła się uroczysta Msza Św. pod przewodnictwem ks. dr. Wacława Sopla – proboszcza parafii. W czasie liturgii wierni modlili się za ojczyznę oraz za tych, którzy swoją pracą przyczyniają się do jej rozwoju.

      Kolejne części wydarzenia odbywały się na szkolnym boisku. Zebrani wysłuchali przemówień p. dyrektor Małgorzaty Mazepy i p. wójta Adama Dziedzica, którzy podkreślali osiągnięcia i dorobek szkoły,  ale również akcentowali znaczenie tradycji oraz historii. Pani dyrektor odczytała także list od prof. dr hab. Barbary Judkowiak – prawnuczki hr. S. Dąmbskiego – fundatora i patrona Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej, którego sylwetkę zaprezentowała uczennica Julia Rewera.

         Istotnym momentem spotkania było zasadzenie Jubileuszowego Dębu Pamięci – ufundowanego przez Radę Rodziców tutejszej placówki. W tej ważnej czynności wzięli udział: p. dyr. Małgorzata Mazepa, p. wójt Adam Dziedzic, p. Barbara Salach – przewodnicząca Rady Rodziców i przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Julia Rewera. Z okazji jubileuszu szkoły Wójt Gminy Świlcza wręczył p. dyr. Małgorzacie Mazepie pamiątkowy grawerton.

           W  wyjątkowym dniu nie zapomniano o bohaterach. Pod pomnikiem upamiętniającym rozstrzelanie mieszkańców przez hitlerowców został złożony wieniec. Delegację reprezentowali: p. dyr. Małgorzata Mazepa, p. Adam Dziedzic – Wójt Gminy Świlcza, p. Piotr Wanat –  przewodniczący Rady Gminy Świlcza, p. Sławomir Styka – zastępca Wójta Gminy Świlcza, p. Wojciech Słowik – sekretarz Urzędu Gminy Świlcza, p. Tomasz Wojton – przewodniczący Rady Powiatu Rzeszowskiego, p. Bogdan Cioch – komendant Gminny OSP RP, p. Tomasz Salach – sołtys sołectwa Rudna Wielka, p. Barbara Salach, p. Łukasz Wróbel – przedstawiciele rodziców.

         Uroczystość zakończono w nastrojowej zadumie oraz w  pełnym optymizmu przekonaniu, że ważne państwowe i lokalne tradycje wymagają kultywowania i radosnego świętowania.

Maria Waltosz

Skrót koncertu pieśni patriotycznych przygotowanego przez uczniów naszej szkoły z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości oraz jubileuszu 130-lecia Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej.

Więcej informacji na stronie Gminy Świlcza.