Ferie zimowe 2021: artystycznie i sportowo

Ferie zimowe - styczeń 2021

Ferie zimowe 2021: artystycznie i sportowo w SP w Rudnej Wielkiej

Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na bieżący rok szkolny. Zmianie uległ również termin ferii zimowych. Panujące obostrzenia oraz zalecenia niekorzystania z wyjazdów feryjnych spowodowały, że zorganizowane w Szkole Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego Ferie zimowe 2021 były dla wielu uczniów edukacji wczesnoszkolnej namiastką „normalności”. Wzorem wcześniejszych lat, przy wsparciu finansowemu Wójta Gminy Świlcza, zajęcia wypoczynku zimowego zorganizowane zostały dla dwóch grup uczniów. Dodatkowo, aby zwiększyć bezpieczeństwo oraz zminimalizować ryzyko związane z zakażeniem koronawirusem, na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS opracowane zostały procedury BHP obowiązujące podczas wypoczynku.

Wychowawcami grup feryjnych zostały nauczycielki szkoły: Natalia Sobolewska, która prowadziła grupę o kierunku artystycznym i Anita Wojnar, opiekująca się grupą sportową. Przygotowane przez wychowawczynie zajęcia artystyczne, kreatywne, turnieje wiedzy oraz sportowe cieszyły się wśród dzieci ogromnym zainteresowaniem.  W harmonogramie ferii była również projekcja filmu Bingo (i obowiązkowo popcorn) oraz Zumba Kids. W tygodniu, w którym organizowane były półkolonie, spadł długo wyczekiwany śnieg, więc do harmonogramu zajęć zostało dopisane lepienie bałwana.

Po dwóch miesiącach nauczania zdalnego ferie zimowe dały naszym uczniom szansę na odnowienie ograniczonych przez kształcenie zdalne kontaktów z rówieśnikami oraz rozwijanie sprawności fizycznej.