Erasmus+: Szkolny Konkurs z Języka angielskiego

SZKOLNY     KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POD HASŁEM: „Artystyczne Halloween” w ramach projektu Erasmus+

„Artwork from European Festivities and Traditions”

ORGANIZATORZY:    Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej

CELE KONKURSU:

 • rozwijanie inwencji twórczej uczniów przez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych,
 • umożliwienie uczniom prezentacji własnych dokonań twórczych,
 • rozwijanie kompetencji językowych
 • poznawanie zwyczajów i świąt obchodzonych w krajach anglojęzycznych,

UCZESTNICY KONKURSU:

Kl. I – III SP oraz zerówka
Konkurs artystyczny „Lampion z dynii Jack-o-lantern”
Wykonaj wraz z rodzicem lampion z dyni, swoje dzieło sfotografuj, na fotografii muszą znajdować się 3 elementy: uczeń-autor pracy wraz z lampionem i metryczką na karteczce z imieniem i nazwiskiem dziecka oraz klasą.
Zdjęcie prześlij na adres mailowy: barbara.tarnowska@wp.pl do 24 października 2019r. do godziny 12:00.

Kl. IV – V SP
Konkurs plastyczno – językowy w formie płaskiej „Halloween Dictionary”
Wykonaj słownik obrazkowy dowolną techniką plastyczną (z wyłączeniem materiałów sypkich), który będzie prezentacją słownictwa związanego z Halloween – maksymalnie 30 haseł – forma słowniczka obrazkowego.
Prace należy składać do p. Barbary Tarnowskiej-Mazan lub  p. Joanny Wiśniewskiej do 24 października 2019r.

FINAŁ KONKURSU i wręczenie nagród w każdej z dwóch kategorii wiekowych:   29 października 2019 r.

Informacje dodatkowe:

 1. Przy ocenie prac Jury konkursu będzie brało pod uwagę:
  1. Oryginalność wykonania,
  1. Wartość  artystyczną i estetyczną,
  1. Zgodność z tematem i celami konkursu,
  1. Ogólne wrażenie artystyczne.
 2.  Prace powinny być opisane wg metryczki:
  – imię i nazwisko autora pracy,
  – klasa.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania oraz publikacji prac, a także wykorzystania danych osobowych w informacjach podawanych mediom na temat  laureatów konkursu.
 4. Decyzja Jury jest niepodważalna.