Erasmus+: Floral carpets

Ostatnim działaniem przewidzianym na ten rok szkolny w ramach realizowanego w naszej szkole programu Erasmus+ było przygotowanie pracy na temat kwiatowych dywanów – tradycji szczególnie obchodzonej w Hiszpanii. Każdy kraj mógł nadać temu wydarzeniu dowolną formę – uczniowie naszej szkoły mogli przygotować prezentację w programie PowerPoint, nakręcić film o swoim ogrodzie lub wykonać pracę plastyczną na temat kwiatów. W tym wydarzeniu wzięło udział 24 uczniów klas IV – VIII, którzy w ciekawy sposób przedstawili swoje piękne ogrody. Ich wytwory możemy oglądnąć na stronie projektu https://erasmusplusasmirandas.blogspot.com/, funpage’u naszej szkoły na Facebook’u oraz funpage’u projektu, również na Facebook’u.

J. Wiśniewska