„Emocje dają moc, a moc jest w głowie – eMOCje w GŁOWIE”

Emocje w głowie

Nasza szkoła odpowiedziała na zaproszenie UNICEF Polska i przystąpiła do akcji edukacyjnej „eMOCje W GŁOWIE”.

Wczesny okres dorastania jest bardzo ważnym etapem w rozwoju młodych ludzi, którzy potrzebują wsparcia w rozpoznawaniu trudnych emocji, radzeniu sobie z rozwiązywaniem problemów, nawiązywaniu i utrzymywaniu dobrych relacji i podejmowaniu decyzji mających wpływ na utrzymanie zdrowia. Celem projektu jest rozszerzanie świadomości w zakresie umiejętności dbania o zdrowie rozumiane jako dobrostan fizyczny i psychiczny. Działania podejmowane w trakcie programu przybliżą uczniom, rodzicom i nauczycielom zagadnienia związane z profilaktyką zdrowia psychicznego, które staje się wyzwaniem naszych czasów.