Egzamin gimnazjalny 2019 r.

Grafika z napisem important

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej informuje, że zaplanowany w dniach 10 – 12 kwietnia 2019 r. Egzamin Gimnazjalny odbędzie się zgodnie z harmonogramem.

1.Część humanistyczna –10 kwietnia 2019r. (środa):
– z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00;
– z zakresu języka polskiego –godz. 11:00.

2. Część matematyczno-przyrodnicza –11kwietnia 2019 r. (czwartek):
– z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00,
– z zakresu matematyki – godz. 11:00.

3. Język obcy nowożytny – 12kwietnia 2019r. (piątek):
– na poziomie podstawowym – godz. 9:00,
– na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00.