Dzień Edukacji Narodowej

Grafika z napisem important

14 października – Dzień Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów SP.

Zajęcia opiekuńcze (świetlicowe) w godz.: 6.30 – 16.30.

Jeżeli dziecko będzie brało udział w zajęciach świetlicowych w poniedziałek 14 października i jest potrzeba, aby dziecko skorzystało z obiadu, należy to zgłosić do piątku, do godz. 12.00 w sekretariacie szkoły.