Dzień Dziecka klas drugich

Dzień dziecka klas drugich

5 czerwca uczniowie klas 2 a i 2 b świętowali Dzień Dziecka w Jungle Parku w Rzeszowie. Wizyta w sali rozrywki dostarczyła dzieciom wiele radości
i okazji do spożytkowania pokładów nagromadzonej energii poprzez skoki

na trampolinach, wspinaczki po linach, pokonywanie torów przeszkód, chowanie się i szukanie kolegów w labiryntach. Dodatkową atrakcją dla dzieci był przejazd autobusem miejskim, w czasie którego drugoklasiści mogli się wykazać znajomością zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania w miejscach publicznych.

Wychowawczynie kl. 2 a i 2 b