Dzielni ratownicy

Dzielni ratownicy

„Każdy może pomóc, nawet ten
z małymi dłońmi i wielkim sercem”

21 września br. dzieci z grup ,,Poszukiwacze” i ,,Wynalazcy” wzięły udział w zajęciach przygotowujących do udzielania pierwszej pomocy. Pani Monika Styka w przystępny sposób pokazała przedszkolakom sposoby pomocy poszkodowanym, zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Wdrażała również do właściwych reakcji w sytuacji poparzenia, krwotoku z nosa, zadławienia. Dzieci dowiedziały się, czym jest  ułożenie w pozycji  bocznej – bezpiecznej oraz poznały numery alarmowe. Duże zainteresowanie wzbudził fantom, na którym mali ratownicy uczyli się podstaw resuscytacji. Spotkanie uświadomiło maluchom, jak ważna jest znajomość zasad pomocy przedmedycznej oraz przyczyniło się do rozwijania empatii i poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka.

wychowawczynie A. Irzyńska, M. Styka