Dyżur świetlicy w okresie zimowej przerwy świątecznej

Grafika z napisem important

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego
w Rudnej Wielkiej informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Minister Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. oraz art. 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r., w okresie zimowej przerwy świątecznej w dniach 23, 24, 27, 30, 31 grudnia 2019 r. w godzinach 6.30 – 16.30, dla uczniów SP w Rudnej Wielkiej zorganizowane będą w świetlicy szkolnej zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Przedszkole w tych dniach otwarte jest zgodnie
z dotychczasowym harmonogramem pracy, tj. w godz. 6.30 – 16.30.

Dyrektor SP zachęca do skorzystania z możliwości uczestniczenia w zajęciach zorganizowanych przez szkołę w w/w okresie.

W celu zapewnienia właściwej organizacji opieki w ww. dniach, rodzice, którzy są zainteresowani udziałem swoich dzieci w zajęciach świetlicowych, proszeni są o złożenie pisemnej deklaracji do 18 grudnia br. do godz. 9.00 w sekretariacie szkoły.

DEKLARACJA obecności dziecka w świetlicy szkolnej w okresie zimowej przerwy świątecznej do pobrania tutaj.